Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Referencie:

Slovenský hydrometeorologický ústav

  • návrh, vývoj a údržba klimatologickej databázy

  • vývoj a správa špecializovaných aplikácii

  • tvorba a realizácia školení RDBMS Ingres

  • spolupráca od roku 1993

 

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Spolupráca na vývoji IS pre integrovaný monitoring bodových zdrojov znečistenia

 

SKS Broker spol. s r.o.

Návrh a vývoj IS pre evidenciu poistných zmlúv

 

MRI s.r.o., Inštitút zobrazovacej diagnostiky

RADIS - Rádiolgický Informačný Systém